Wygraj 1500 euro! EISA MAESTRO 2016 – „Krajobraz” – zgłoszenia konkursowe do 10 maja

Temat tegorocznej edycji konkursu brzmi "Krajobraz". Zwycięzca otrzyma
tytuł EISA MAESTRO 2016 oraz nagrodę pieniężną. Jego zdjęcia
opublikowane zostaną w 16 europejskich magazynach fotograficznych.

EISA MAESTRO 2015 -

 

Temat:

Krajobraz

 

Konkurs jest dwueatapowy:

Etap I to etap krajowy

Etap II to etap międzynarodowy

Zgłoszenia:

1. Na
konkurs przyjmowane są wyłącznie fotoreportaże i serie składające się
z 5-8 zdjęć.

2. Muszą mieć one postać cyfrową (z aparatów cyfrowych lub
w postaci skanów z filmów). Proszę oznaczyć kolejność zdjęć w serii.

ETAP I: eliminacje krajowe,

Do pierwszego etapu zdjęcia (o dłuższym boku 800 pikseli) należy wgrać do serwisu za pośrednictwem zakładki "dodaj serię zdjęć" (patrz poniżej).

Seria zdjęć

 

Do wgranej serii zdjęć dołączone zostaną automatycznie podstawowe dane teleadresowe autora, oświadczenie o zapoznaniu się
z regulaminem i jego akceptacji (patrz poniżej) oraz adresem e-mail
i kontaktem telefonicznym pochodzące z profilu osoby zgłaszającej zdjęcia konkursowe. Dane pozostają do wiadomości redakcji
Foto-Kurier i organizacji EISA (w przypadku przejścia do etapu
międzynarodowego).

Termin nadsyłania prac mija 10 maja 2016 r.


Nagrody

Miejsca 1., 2. i 3. zostaną wybrane przez Jury redakcyjne Foto-Kuriera*, a wyniki zostaną opublikowanie w Foto-Kurierze nr 6/2016.

1. nagroda – 1000 zł * 

2. nagroda – 600 zł *

3. nagroda – 400 zł. *

*Kwoty te zostaną przekazane w postaci bonów
do zrealizowania w sklepie Foto-Kuriera. Redakcja zastrzega sobie prawo
do innego rozdysponowania nagród bez podawania przyczyny. Redakcja może też zrezygnować z przyznania, którejś z nagród.Etap II: etap międzynarodowy

Wszystkie zwycięskie prace z etapów krajowych będą
oceniane podczas obrad organizacji EISA pod koniec czerwca 2015. Jury
złożone z 17 redaktorów naczelnych europejskich magazynów
fotograficznych należących do EISA, spośród zwycięskich zdjęć edycji
krajowych wybierze laureatów i przyzna tytuł EISA MAESTRO 2014 oraz nagrody:


1. nagroda 1500 euro,
Złoty tytuł EISA Maestro 2016

2. nagroda1000 euro, Srebrny tytuł EISA Maestro 2016

3. nagroda 750 euro, Brązowy tytuł EISA Maestro 2016

Zdjęcia nagrodzonych zostaną opublikowane we wrześniowych wydaniach 16 europejskich magazynów fotograficznych.

3 Laureaci, zwycięzcy etapu międzynarodowego zostaną zaproszeni
na ceremonię wręczenia nagród EISA w Berlinie, która będzie miała
miejsce we wrześniu 2016 roku.

Regulamin i Warunki uczestnictwa w EISA MAESTRO 2016

1. Na konkurs
przyjmowane są wyłącznie serie (lub fotoreportaże)     stworzone
w oparciu o główny temat
"Krajobraz" składające się z 5-8 zdjęć. Należy je wgrać do serwisu www.foto-kurier.pl do 10 maja 2016.

2. Przyjmowane będą tylko zgłoszenia w formie cyfrowej (zdjęcia pochodzące z aparatów cyfrowych lub skany filmów).

3. Przyjmowane są tylko
zdjęcia w formacie JPEG. Dłuższy bok nie może być krótszy niż 800
pikseli (takie prace proszę wgrywać do serwisu)
. W przypadku zakwalifikowania zdjęcia do kolejnego etapu należy
dostarczyć zdjęcie o dłuższym boku nie krótszym niż 3000 pikseli.

4. Jedna osoba może przysłać tylko jedno zgłoszenie.

5. Do każdego zgłoszenia powinny
być dołączone dane zawierające imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz
numer telefonu i adres email.

6. W etapie krajowym w Polsce oceniane będą tylko zdjęcia nadesłane przez obywateli Polski.

7. Jury II etapu (międzynarodowego) składa się z redaktorów naczelnych 17 europejskich magazynów fotograficznych.

8. Nagradzane będą
trzy najlepsze prace, zarówno na etapie krajowym, jak
i międzynarodowym. Chyba, że organizator postanowi inaczej.

9. Należy zgłaszać tylko
i wyłącznie własne prace. EISA i czasopisma należące do organizacji EISA nie ponoszą
odpowiedzialności za publikowany materiał zdjęciowy.

10. Organizacja
EISA zastrzega
sobie prawo do swobodnego wykorzystywania nagrodzonych zdjęć w zarówno
w publikacjach prasowych, na stronach internetowych należących
do członków organizacji, jaki i w materiałach promocyjnych organizacji
i konkursu.

11. Nie przewiduje się listownego powiadomienia o wynikach konkursu.

12. Wyniki etapu krajowego
zostaną opublikowane na łamach czasopisma Foto-Kurier. Wyniki etapu
międzynarodowego zostaną opublikowane na łamach wszystkich 17 magazynów
fotograficznych należących do EISA.

Lista czasopism fotograficznych należących do EISA

13. Zwycięzcy etapu
międzynarodowego zostaną zaproszeni do wzięcia udziału w ceremonii
przyznania nagród EISA w Berlinie. 

14. Wszelkiego rodzaju niejasności wyjaśniamy pod adresem e-mail: eisa@foto-kurier.p. Proszę nie przysyłać zdjęć na ten adres!!! Zdjęcia przesłane na ten adres nie będą brały udziału w konkursie.

15. Autor wysyłając zdjęcia oświadcza, że jest ich autorem i że są one wolne od roszczeń osób trzecich.

16. Zdjęcie uznane za plagiat zostaje automatycznie usunięte z konkursu.

17. Możliwa jest modyfikacja komputerowa zdjęć.

18. Wysłanie zdjęć jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*